Ελλάδα

Κριτική προς τις εσφαλμένες αντιρρήσεις για τον επιτυχημένο θεσμό της παρένθετης μητρότητας

Υποστηρίζω ότι είναι λανθασμένη η άποψη του ΚΚΕ και ορισμένων φεμινιστριών σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας, στην οποία αντιτίθενται σφόδρα και συλλήβδην

Read More »