Ελλάδα

Προσοχή! Τούρκοι στην Ελλάδα!

Όσον αφορά την «ισονομία-ισοπολιτεία» για την Τουρκική Μειονότητα της Θράκης θα είναι ένα συνεχές ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ σ’ ένα περιβάλλον σκληρού κράτους έθνους όπως είναι η Ελλάδα.

Read More »