η κάρτα μας

She drank from a bottle called DRINK ME
And she grew so tall,
She ate from a plate called TASTE ME
And down she shrank so small.
And so she changed, while other folks
Never tried nothin’ at all.

 

κάρτα φαγητού

κάρτα ποτών

κάρτα κρασιών